Cudzie jazyky

Pre učiteľov jazykov základných a stredných škôl sú určené vzdelávacie programy, ktoré rozširujú vedomosti v súvislosti s Európskou úniou a konfrontujú reálie Slovenska v oblasti pracovného trhu, historických pamiatok, kultúry, zvykov, stolovania a pod.

 

Kontinuálne vzdelávanie v tejto sekcii je zamerané pre učiteľov cudzích jazykov:

· Anglický jazyk

· Nemecký jazyk

· Španielsky jazyk

· Francúzsky jazyk

· Taliansky jazyk

· Ruský jazyk

· Maďarský jazyk


Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:

OBLASŤ GASTRONÓMIE V CUDZÍCH JAZYKOCH
OBLASŤ HOTELIERSTVA V CUDZÍCH JAZYKOCH
PRACOVNÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V EURÓPSKOM PRIESTORE NA HODINÁCH CUDZIEHO JAZYKA STREDNÝCH ŠKÔL
PRACOVNÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V EURÓPSKOM PRIESTORE NA HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA STREDNÝCH ŠKÔL
ANGLICKÝ JAZYK A JEHO VYUŽITIE V GASTRONÓMII
ANGLICKÝ JAZYK A JEHO VYUŽITIE V HOTELIERSTVE
ANGLICKÝ JAZYK PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZAMERANÝ NA PRIEREZOVÚ TÉMU MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

 

Prihláška na tieto kurzy tu