Ostatné predmety – všeobecnovzdelávacie predmety

Učiteľom všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné a stredné školy sú určené kurzy pre etickú výchovu, právo a ostatné predmety, v ktorých sa tieto predmety aplikujú. Pri prihlasovaní na tieto kurzy je potrebné pozrieť oblasť, resp. predmet pre, ktorý je kurz akreditovaný. Informácie nájdete vždy pri podrobnom rozpise kurzu.


Táto sekcia je určená pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov.


Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:
INOVÁCIE V ŠTRUKTÚRE VYUČOVANIA ETICKEJ VÝCHOVY PRE STREDNÉ ŠKOLY

ETICKÁ VÝCHOVA PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
ÚSTAVNÉ PRÁVO A PRACOVNÉ PRÁVO V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI

 

Prihláška na tieto kurzy tu