Vzdelávanie v oblasti metodiky

Vzdelávacie aktivity akreditované v oblasti metodiky sa zameriavajú na využívanie nových komunikačných metód na vyučovaní pre základné i stredné školy. Absolvovaním uvedených kurzov budú účastníci poznať nové metódy vo vyučovaní a vedieť ich zaradiť do vyučovacích hodín s cieľom aktívne zapojiť  žiakov do vyučovacieho procesu.

 

Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:
APLIKÁCIA NOVÝCH METÓD AKTÍVNEHO VYUČOVANIA VO VZDELÁVACOM PROCESE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

APLIKÁCIA NOVÝCH METÓD AKTÍVNEHO VYUČOVANIA VO VZDELÁVACOM PROCESE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH ZÍSKANÝCH ZAHRANIČNOU PRAXOU

 

Prihláška na tieto kurzy tu