Vzdelávacie programy v oblasti sociálnej spôsobilosti  sú určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri riešení sociálnych situácií v škole v kontakte so žiakmi, kolegami a rodičmi so zameraním na komunikáciu, riadenie konfliktov, zvládanie stresu a pri sebapoznaní.

 

Kontinuálne vzdelávanie v tejto sekcii je zamerané na sociálne spôsobilosti učiteľov. Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:

ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA
DOSAHOVANIE PSYCHICKEJ ODOLNOSTI, ZVLÁDANIE STRESU, A SYNDRÓMU VYHORENIA UČITEĽA
EMOCIONALITA A SEBAPOZNANIE V ROZVOJI OSOBNOSTI UČITEĽA
RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA

 

Prihláška na tieto kurzy tu