Odborné vzdelávanie – pre učiteľov odborných predmetov a majstrov

Pre učiteľov a majstrov stredných odborných škôl sú určené vzdelávacie aktivity, ktoré rozvíjajú ich vedomosti, zručnosti a spôsobilosti v odborných predmetov. Je potrebné pozrieť si ich zameranie a určenie cieľovej skupiny. Informácie nájdete vždy pri podrobnom rozpise kurzu. Kurzy svojim zameraním spájajú teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami.

  

Môžete absolvovať nasledovné vzdelávacie programy:
MODERNÁ GASTRONÓMIA

SOMELIÉR A GASTRONÓMIA
MANAŽMENT KVALITY SLUŽIEB V HOTELIERSTVE A GASTRONÓMIÍ (O KVALITE NA PRACOVISKÁCH V CESTOVNOM RUCHU)
POTRAVINY 21. STOROČIA
SVET GASTRONÓMIE V 3. TISÍCROČÍ
TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY POKRMOV

 

Prihláška na tieto kurzy tu