MODERNÁ GASTRONÓMIA


Cieľová skupina:
  • Majster odbornej výchovy
  • Učiteľ pre stredné odborné školy
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Technika obsluhy
  • Technológia prípravy pokrmov
  • Predmet prax
  • Praktické vyučovanie
  • Cvičenia techniky prevádzky
  • Cvičenia techniky obsluhy


Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 100 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 23


Cena kurzu: 126,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
   I.MODUL - RAUT 3.TISÍCROČIA
        Zásady pri zostavovaní hostiny
        Inventár
        Studené Finger Foods, kanapky
        Teplý bufet
        Welcome food
        Svetový bufet - slovenská kuchyňa, japonská, stredomorská, francúzska, ruská kuchyňa
        Dezerty
        Bufet v kombinácii s a la carte
        Pivný bufet - šalátový bar, welcome fingerfoods, hlavné chody
        Kávový bufet, brunch, syry
        Carving

   II.MODUL - RYBY A MORSKÉ PLODY V MODERNOM PODANÍ
        Ryby a plody mora
        Krab kráľovský
        Halibut
        Ustrice
        Mušle sv. Jakuba
        Chobotnice
        Tuniak
   III.MODUL - ZVERINA A JEJ ČARO
        Zrenie zveriny
        Príprava moridiel
        Druhy zveriny
   IV.MODUL - MEDZINÁRODNÁ KUCHYŇA
        Česká kuchyňa
        Rakúska kuchyňa
        Grécka kuchyňa
        Talianska kuchyňa
        Francúzska kuchyňa
        Ruská kuchyňa
   V.MODUL - REŠTAURAČNÝ MÚČNIK V PODANÍ KUCHÁRA
        Suroviny na prípravu reštauračných múčnikov, ich význam a vhodnosť výberu
        Príprava vhodných ozdôb
        Príprava jednotlivých častí dezertu
        Výber inventáru, tanierová úprava dezertov
        Uchovávanie dezertov a kontrola kvality


Podmienky zaradenia:

  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:

  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu